УСВІДОМЛЕННЯ

Давайте уявімо таку модель, що б легше і повніше сприйняти нову інформацію.

дані -> інформація -> знання -> розуміння -> усвідомлення

Інформацією є якісь дані, які за допомогою нашого сприйняття стають знанням (з маленької літери). І так, для грубого прикладу: Є дані про те, що ми існуємо. Коли ми про це замислюється, дані стають інформацією. Якщо дані статичні і незмінні, то інформація кожним сприймається не однаково. Той факт, що ми є, можна сприйняти по різному, в залежності від досвіду і сприйняття людини.

Коли інформація сприймається людиною, наступний етап назвемо знанням. І так, приклад: були дані про рахунок, що буває “кількість”, людина сприйняла, отримав інформацію, про те що рахунок існує (один, два, три …). Коли інформації стало достатньо, “прийшло” знання. Знання породило арабські цифри 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 якими можна описати кількість.

Досить знаючи поняття “є”, “кількість”, “рахунок”, “опис кількості” отримуємо “розуміння“. Це вже наступний етап. Означає він розуміння, яке вже в свою чергу народжує різні системи числення, різні підходи, практично всю математику.

Коли кількість знань і його розуміння досягає критичної точки, особливо в сукупності з духовним розвитком (тобто розуміння з різних сторін, і, одночасно, зсередини), відбувається усвідомлення. Усвідомлення це етап “прояснення” в області сприйняття. Тобто наближено до того, тими законами, за якими його створили. Це відчуття повної впевненості, повного сприйняття.